องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
อำเภอปากชม จังหวัดเลย
https://www.huaipichai.go.th
นางอุรารัตน์ อินถา
นางอุรารัตน์ อินถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
0981787099
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
106   คน
สถิติทั้งหมด
50858   คน
เริ่มนับวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

กองช่าง

ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายวัฒนา โคตรวงษา
ผช.นายช่างโยธา
0854531096
นายศุภวัฒน์ จันทาตีด
ผช.นายช่างเขียนแบบ
0969502725
นายนันทชัย นิสีดา
ผช.นายช่างไฟฟ้า
0986399594
นายอานนท์ สอนภักดี
ผช.นายช่างไฟฟ้า
0887327639
นางสาวสุดาภรณ์ จันทาตีด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0813624422
นางสาวศันสนีย์ ดียิ่ง
พนักงานจ้างทั่วไป
0935312868