องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
อำเภอปากชม จังหวัดเลย
https://www.huaipichai.go.th
นางอุรารัตน์ อินถา
นางอุรารัตน์ อินถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
0981787099
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
151   คน
สถิติทั้งหมด
56039   คน
เริ่มนับวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

หัวหน้าส่วนราชการ

นายจารุภัทร ใสกลาง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
0848280007
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางชฏาพร แสนสุข
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
-