องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
อำเภอปากชม จังหวัดเลย
https://www.huaipichai.go.th
นางอุรารัตน์ อินถา
นางอุรารัตน์ อินถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
0981787099
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
76   คน
สถิติทั้งหมด
54293   คน
เริ่มนับวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

กองคลัง‏

ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวกฤษณา น้อยเพียง
ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี
0958436265
นางสาวอรอุมา จันทรา
ผช.จพง.พัสดุ
0966533614
นางสายฝน ทุมมาไว
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
0885734655
ว่าง
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ