องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
อำเภอปากชม จังหวัดเลย
https://www.huaipichai.go.th
นางอุรารัตน์ อินถา
นางอุรารัตน์ อินถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
0981787099
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
141   คน
สถิติทั้งหมด
56029   คน
เริ่มนับวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางชฏาพร แสนสุข
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายสมปอง สีภา
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นางสาวทองใหม่ โคตรจินดา
ผช.นักวิชาการศึกษา
0652764838