องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
อำเภอปากชม จังหวัดเลย
https://www.huaipichai.go.th
นางอุรารัตน์ อินถา
นางอุรารัตน์ อินถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
0981787099
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
115   คน
สถิติทั้งหมด
50867   คน
เริ่มนับวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

คณะผู้บริหาร

นางอุรารัตน์ อินถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
0981787099
นางอุใด จันเบาะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
0624450612
นายสมระบาย คำโยธา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
0935212024
นางสาวพรพิมล อินทจันทร์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
0872173050