องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
อำเภอปากชม จังหวัดเลย
https://www.huaipichai.go.th
นางอุรารัตน์ อินถา
นางอุรารัตน์ อินถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
0981787099
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
107   คน
สถิติทั้งหมด
50859   คน
เริ่มนับวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกหน่วยบริการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี 2567 ณ บ้านปากเนียม หมู่ 5 ตำบลห้วยพิชัย 

ลงข่าว: 28/05/2567    4   6

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกหน่วยบริการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี 2567
ณ บ้านปากเนียม หมู่ 5 ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย
ขอขอบคุณผู้นำหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิกสภา อบต.ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้วยดีค่ะ