องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
อำเภอปากชม จังหวัดเลย
https://www.huaipichai.go.th
นางอุรารัตน์ อินถา
นางอุรารัตน์ อินถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
0981787099
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
113   คน
สถิติทั้งหมด
50865   คน
เริ่มนับวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกหน่วยบริการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ บ้านห้วยทับช้าง หมู่ ๗ 

ลงข่าว: 31/05/2567    3   18

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
งานจัดเก็บรายได้ งานกองคลัง ออกหน่วยบริการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๗
ณ บ้านห้วยทับช้าง หมู่ ๗ ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย
ขอขอบคุณผู้นำหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิกสภา อบต.ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้วยดีค่ะ