องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
อำเภอปากชม จังหวัดเลย
https://www.huaipichai.go.th
นางอุรารัตน์ อินถา
นางอุรารัตน์ อินถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
0981787099
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
115   คน
สถิติทั้งหมด
50867   คน
เริ่มนับวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
งานสาธารณสุขและงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินโครงการรณรงค์ ป้องกัน และพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้ ชิคุณกุนย่า ในพื้นที่ม.7 บ้านห้วยทับช้าง
งานสาธารณสุขและงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินโครงการรณรงค์ ป้องกัน และพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้ ชิคุณกุนย่า ในพื้นที่ม.7 บ้านห้วยทับช้าง
    0
เปิดศูนย์ปฏิบัติการโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนแพร่ระบาดยาเสพติด (1 อปท. 1 ชุมชน ) ต้นแบบสีขาว ระยะเร่งด่วน (Quick win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ บ้านห้วยทับช้าง หมู่ 7 ต.ห้วยพิชัย
เปิดศูนย์ปฏิบัติการโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนแพร่ระบาดยาเสพติด (1 อปท. 1 ชุมชน ) ต้นแบบสีขาว ระยะเร่งด่วน (Quick win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ บ้านห้วยทับช้าง หมู่ 7 ต.ห้วยพิชัย
    5
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี 2567 ณ บ้านใหม่พัฒนา หมู่10 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี 2567 ณ บ้านใหม่พัฒนา หมู่10 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย
    3
ประชาสัมพันธ์กำหนดออกให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี 2567
ประชาสัมพันธ์กำหนดออกให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี 2567
    5
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี 2567 ณ บ้านห้วยหินขาว หมู่2 ต.ห้วยพิชัย
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี 2567 ณ บ้านห้วยหินขาว หมู่2 ต.ห้วยพิชัย
    5
อบตห้วยพิชัย ร่วมกับชุดปฏิบัติการ สภ.ปากชม ประชุมหารือเรื่องเอกสารโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน บ้านห้วยทับช้าง หมู่ 5
อบตห้วยพิชัย ร่วมกับชุดปฏิบัติการ สภ.ปากชม ประชุมหารือเรื่องเอกสารโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน บ้านห้วยทับช้าง หมู่ 5
    4
โครงการบำบัดทุข์ บำรุงสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย
โครงการบำบัดทุข์ บำรุงสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย
    28
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย จัดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนแพร่ระบาดยาเสพติด
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย จัดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนแพร่ระบาดยาเสพติด
    6
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรปากชม เข้าร่วมอบรมชุดปฏิบัติชุมชนบำบัดยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรปากชม เข้าร่วมอบรมชุดปฏิบัติชุมชนบำบัดยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
    7
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
    9
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกหน่วยบริการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ บ้านห้วยทับช้าง หมู่ ๗
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกหน่วยบริการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ บ้านห้วยทับช้าง หมู่ ๗
    19
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกหน่วยบริการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๘
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกหน่วยบริการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๘
    18
 จัดกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗   ณ.โรงเรียนบ้านสงาว
จัดกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ.โรงเรียนบ้านสงาว
    8
 งานจัดเก็บรายได้ งานกองคลัง ออกหน่วยบริการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี 2567 ณ. บ้านสงาว หมู่ 4 ตำบลห้วยพิชัย
งานจัดเก็บรายได้ งานกองคลัง ออกหน่วยบริการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี 2567 ณ. บ้านสงาว หมู่ 4 ตำบลห้วยพิชัย
    5
 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกหน่วยบริการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี 2567 ณ บ้านปากเนียม หมู่ 5 ตำบลห้วยพิชัย
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกหน่วยบริการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี 2567 ณ บ้านปากเนียม หมู่ 5 ตำบลห้วยพิชัย
    7
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกหน่วยบริการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี 2567 ณ บ้านปากปัด หมู่ 3 ตำบลห้วยพิชัย
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกหน่วยบริการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี 2567 ณ บ้านปากปัด หมู่ 3 ตำบลห้วยพิชัย
    4
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกหน่วยบริการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ บ้านห้วยหินขาว
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกหน่วยบริการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ บ้านห้วยหินขาว
    16
ประชาสัมพันธ์กำหนดออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗
ประชาสัมพันธ์กำหนดออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗
    16
โครงการจับตามองและแจ้งเบาะเเส ของชมรมSTRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเลย วันที่ 13 พฤษภาคม 2567
โครงการจับตามองและแจ้งเบาะเเส ของชมรมSTRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเลย วันที่ 13 พฤษภาคม 2567
    12
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี วันที่ 14 พฤษภาคม 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี วันที่ 14 พฤษภาคม 2567
    10
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2567
    7
นางอุรารัตน์ อินถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้พิการ ม.10 ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย
นางอุรารัตน์ อินถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้พิการ ม.10 ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย
    9
งานสาธารณสุข อบต.ห้วยพิชัย ออกพื้นที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ระหว่าง วันที่ 22 เม ย. -1 พค. 2567
งานสาธารณสุข อบต.ห้วยพิชัย ออกพื้นที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ระหว่าง วันที่ 22 เม ย. -1 พค. 2567
    16
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย นำโดยนางอุรารัตน์ อินถานายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเหตุวาตภัยพายุลมแรง วันที่ 8 พฤษภาคม 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย นำโดยนางอุรารัตน์ อินถานายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเหตุวาตภัยพายุลมแรง วันที่ 8 พฤษภาคม 2567
    9
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดกองการศึกษา ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดกองการศึกษา ครั้งที่ 1/2567
    13
นางอุรารัตน์ อินถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
นางอุรารัตน์ อินถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
    23
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
    58


หน้าที่ 1ทั้งหมด2
1 2